Hâmûşân Kapısı

8 Kas 2016

Hâmûşân Kapısı

Dergâhın güneyinde Üçler Mezarlığına bakan kapısıdır. Osmanlı Sultanı II. Mahmud tarafından yaptırılan söveleri gök mermerden, sundurması ahşaptan yapılan kapının üzerinde Sultanın Adlî imzalı mermerden yapılmış tuğrası mevcuttur.

66

Mevlevîlik geleneğinde vefat edenler için “öldü”, defnedildikleri yer için de “kabristan” veya “mezarlık” kelimeleri kullanılmaz. Bunların yerine vefat edenler için “Hakk’a yürüdü”, defnedildikleri yer içinse -sadece sustular, ama hâlâ bizimle beraberler dercesine- “Hâmûşân” (suskunlar) veya “Hadîkatü’l-Ervâh” (Ruhlar Bahçesi) kelimeleri kullanılmaktadır. Hz. Mevlânâ’nın buyurduğu gibi: “Biz gittik, kalanlar sağ olsunlar; doğan mutlaka ölür… Susanların arasına girdik, yattık uyuduk; çünkü sesimiz, feryadımız haddi aşmıştı zâten.” Bu kapı, hem Dergâhta görevli olup Hakk’a vuslatından sonra defin hem de ziyaret kastıyla hâmûşâna geçişi sağlayan kapı olduğu için bu adla anılmıştır.

Mevlana Müzesi
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir