Gül Bahçesi

8 Kas 2016

Gül Bahçesi

Konya surlarının dışında Selçuklu Sarayına âit olduğu ifâde edilen Gül Bahçesi, Sultan Alâeddin Keykubâd tarafından, dâvetini kırmayıp Karaman’dan Konya’ya gelen Mevlânâ’nın babası Sultânü’l-Ulemâ Bahâeddin Veled’e hediye edilmiştir.

Bahâeddin Veled 1231 yılında vefat edince, “kendisinin, çocuklarının ve ahfâdının kabirlerinin burada bulunmasını arzu ettiği” vasiyeti uyarınca, Gül Bahçesi’ne defnedilir. Daha sonra Hz. Mevlânâ’nın oğlu Alâeddin Çelebi, yakın dostu Selâhaddin Zerkûbî, 1273 yılında Hakk’a kavuşan Hz. Mevlânâ da bu bahçeye definleri gerçekleştirilir. Hz. Mevlânâ’nın kabri üzerine yaptırılan türbe etrafında Mevlânâ Dergâhını oluşturan semâhâne, mescid, derviş hücreleri, matbah-ı şerif gibi yapılar inşâ edilir.

60

Mevlana Müzesi
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir