Fatma Hâtûn Türbesi

8 Kas 2016

Fatma Hâtûn Türbesi

Sekizgen planlı türbe 1585’te Karaman Beylerbeyi Murad Paşa’mn kızı Fatma Hâtûn için yaptırılmıştır. Kapının söveleri ve basık kemeri mermerden olup üzerine ters-düz lâle motifleri işlenmiştir. İç kısmı kalem işi süslemelerle tezyin edilen sekizgen planlı türbenin on altıgen kasnak üzerine oturan kubbesi kurşun kaplıdır. Kubbe geçişlerinde madalyonlar içerisinde Besmele, Allah, Muhammed, Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Haşan, Hüseyin isimleri yazılıdır.

102

Türbede Fatma Hâtun’a âit mermer mezar sandukası bulunmaktadır.

Türbenin batı cephesinde dikdörtgen, onun üstünde de dairevi bir pencere bulanmaktadır.

103

Diğer üç yönünde üstte olmak üzere birer pencere açılmıştır. Batı yönde bulunan söveleri beyaz ve kurşunî mermerden yapılan kapısının üzerindeki kitabede ta’lîk hattı ile:

Mîr-ı miran Murâd Paşanın Kıldı bir duhteri hayfâ rıhlet Murg-ı rûhı olup uçmağa revân Rahmet-i Hakka bulupdur vuslat Ey Necâmî göricek türbesini Tab‘ıma geldi o dem bir hâlet Düşdi irüpfeyz-i Hudâ târihi Oldu merhûma makâm-ı cennet. (994) yazılıdır

104

Mevlana Müzesi
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir