Dervîşân Kapısı

8 Kas 2016

Dervîşân Kapısı

Mevlânâ Müzesi’nin meydana açılan batı yöndeki cümle giriş kapısıdır. Mevlevi dervişleri bu kapıyı kullandıkları için Dervîşân Kapısı adıyla anıla gelmiştir. Kapının söveleri kurşunî mermerden olup basık bir kapı açıklığına sahiptir. Kapının kurşun kaplı alınlığında mermerden yapılmış destarlı Mevlevi sikkesi ile yan sövelerinde ve kemer alınlığında tevazu zincirinin kancaları yer almaktadır.

Kapı kemerinin üzerine Dedegân Hücreleri ve Dervîşân Kapısının Sultan III. Murad tarafından yaptırıldığını gösteren inşâ kitabesi ile daha sonra onarımı gerçekleştiren ve Adlî mahlasıyla şiirler yazan Sultan II. Mahmud’un tuğrası konulmuştur.

Kitabede:

Şehî Sultân Murâd Hân bin Selim Hân Yapup bu Hânkâhı urdu bünyâd Olalar Mevlevîler bunda sâkin Okuna her seher vird ola irşâd Görüp dil bu binayı dedi târih Büyût-ı cennet-âsâ oldu bünyâd – 992

63

Açıklaması:

Selîm Hân oğlu Şâh Sultân Murâd Hân Bu hânkâhı yapıp binâ eyledi Mevlevîler burada oturalar Her seher Kur’ân ve duâ okunarak irşâd olalar Gönül bu binâyı görüp târih söyledi: Yapılan binâlar (dedegân/derviş hücreleri) cennet evlerine benzedi -1584”. Tuğrada: “Mahmûd Han bin Abdülhamîd el-Muzaffer dâ’imâ-Adlî” yazılıdır.

Mevlana Müzesi
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir