Hazret-i Mevlânâ’ya Yeşil Kubbe

Mevlânâ’ya Yeşil Kubbe denilen Türbe, Sultan Veled ile Alâmeddin Kayser’in gayreti ve Emir Pervâne’nin eşi (Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in kızı) Gürcü Hatun’un yardımıyla Çelebi Hüsameddin zamanında yapıldı. Türbe’nin mîmârı, Tebrizli Bedreddin’dir.

Selimoğlu Abdülvâhid adlı bir sanatkâr da Mevlânâ’nm kabri üzerine, Selçuklu oymacılığının şaheseri olarak kabul edilen, büyük bir ceviz sanduka yapmıştır. Bu sanduka bugün, Sultân’ül-Ulemâ Bahâeddin Veled’in kabri üzerindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir