Hazret-i Mevlânâ’nın Bâkî Âleme Göçüşü

6 Kas 2016

Hazret-i Mevlânâ’nın Bâkî Âleme Göçüşü

Mevlânâ, Çelebi Hüsâmeddin ile tam on beş sene güzel demler, hoş sofalar sürdü. Bu müddet zarfında bahtsızların fitne ve hücumundan uzak, huzur ve sürür içinde yaşadı. Dostlan onun cemâlinin nuruna pervane olmuşlardı.

Mevlânâ, artık son anlarını yaşadığını, özlediği ebedî cemâl âlemine kavuşacağını anlamıştı.

Ansızın hastalanıp yatağa düştü.

Mevlânâ’nın hastalık haberi Konya’da yayıldığı zaman ahâli, şifâlar dilemeye, gönlünü, duasını almaya geliyorlardı.

115

116

Hayatı
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir