Hazret-i Mevlân â’nın Mânevi Yolculuğundaki Safhaları

6 Kas 2016

Hazret-i Mevlân â’nın Mânevi Yolculuğundaki Safhaları

Mevlânâ, manevî yolculuğunu, olgunluğa ermesini, şu sözünde toplamıştır.

“Hamdını, piştim, yandım. ”

Mevlânâ’nm pişmesi, babası Sultânü’l-Ulemâ
Bahâeddin Veled ve Seyyid Burhâneddin’in feyizli nefesleriyle; yanması da Şems’in nurlu aynasında gördüğü kendi güzelliğinin aşk ateşiyledir.

Hayatı
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir